zulkifli's FotoPage

By: zulkifli ishak

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
View complete fotopage

Thursday, 26-Aug-2010 00:22 Email | Share | Bookmark
Integrasi Ternakan Lembu Dengan Tanaman Sawit

Dalam ladang sawit
Ibu dan anak
Pagar letrik untuk kawalan ragutan
Weaners
Makan rumpai di bawah sawit
Berlari mencari tuan
Tuan lembu dan daya penariknya
Tonggang beb!
Batu garam jilat
Unggas migrasi bawah sawit
Unggas tetap bawah sawit
Efek negatif
Keluarga lembu
Yang ni pun banyak
Bila lebih rumput!
Hari ni kita bercerita tentang salah satu kerja aku .......... integrasi ternakan lembu dengan tanaman sawit.

Integrasi ternakan lembu dengan kelapa sawit dipraktikkan oleh penternak penternak dibawah seliaan JPV dengan menggunakan konsep PINTAR (Projek INtegrasi Ternakan Ruminan dengan Tanaman Kekal). Ia merupakan satu sistem yang sistematik dengan langkah langkah yang mempunyai garispanduan yang telah ditetapkan. Penternakan di bawah sawit yang tidak mengikut garispanduan tersebut, bukanlah satu projek PINTAR.

Projek integrasi ini dijalankan oleh JPV di 23 buah kawasan diseluruh Semenanjung yang dikenali dengan nama Projek KTS (Kawasan Tumpuan Sasaran) ..... ada yang lebih suka sebut nama Inggerisnya iaitu TAC (Target Animal Concentration).
Ia adalah satu program low input dimana ternakan lembu dibawa masuk ke dalam kawasan sawit untuk memakan rumpai yang tumbuh dengan banyaknya di kawasan itu. Ini bermakna, jumlah ternakan yang boleh di ternak dalam sesuatu kawasan itu bergantung kepada jumlah rumpai yang ada ..... semakin tua sawit, semakin tinggi dan lebat daunnya, maka semakin kuran cahaya yang sampai ke tanah, maka hasilnya semakin kuranglah jumlah rumpai yang boleh dimakan ternakan. Secara tidak langsung ia juga sebagai agen kawalan rumpai sawit.

Input lain yang perlu digunakan adalah ubat-ubatan, garam jilat, sumber air, tag, kandang mobile dan pagar letrik.

Dalam sistem ini, ternakan menjalani sistem ragutan berpusingan. Ini bermakna ternakan hanya akan kembali ke satu satu tempat yang sama setelah tempat itu kembali mempunyai jumlah kuantiti rumpai yang sesuai untuk diragut. Dalam gambar diatas, menunjukkan ada masalah dalam sistem ragutan kerana ternakan mula makan daun sawit.
Memang ada banyak masalah bila JPV mula mula hendak menjalankan projek ini, namun dengan konsep win-win situation , konsep ini sekarang banyak telah diterima oleh banyak pihak termasuk pengusaha tanaman sawit serta penternak.

Sistem ini apabila dijalankan dengan cekap oleh penternak, bersama kerjasama utuh dari tuan tanah sawit, ia pasti akan membawa keuntungan kepada semua.


View complete fotopage


© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net